Minulta on tiedusteltu kantaani Kuopion Sorsasaloon suunnitellusta Finnpulpin havusellutehtaasta. Kerran luin painetun lehden mielipidepalstaltakin, miten olen aiheesta äänestänyt, vaikka sellaista ei ole tapahtunut. En ole päässyt päätöksenteossa ottamaan kantaa Finnpulpin puolesta enkä sitä vastaan.

Finnpulpin aluetaloudellisia tai työllistäviä vaikutuksia ei käy kieltäminen, mutta meidän tulee pystyä edistämään taloutta ja työllisyyttä myös vesistöjen, ympäristön ja ilmaston kannalta kestävillä tavoilla. Suunniteltuun tehtaaseen ja sen raaka-aineiden hankintaan liittyy sekä vesistöjä, paikallista ympäristöä ja laajemmin ilmastoa uhkaavia riskejä, joita en ole valmis ottamaan. Minä en haluaisi tulevaisuudessa selittää lapsilleni ja lastenlapsilleni, että halusimme silloin 2020-luvulla saada töitä ja tuloja ja siksi otimme niin ison riskin sen ainoan elinympäristömme suhteen.

Meillä on valveutunutta nuorisoa, joka kantaa huolta ilmaston kantokyvystä ja vaatii päättäjiltä toimia. Itse olen potenut ilmastoahdistusta siitä asti, kun lapsena kuulin että sademetsiä hakataan ja otsonikerros ohenee ihmisten toimien seurauksena. Sen jälkeen olen oppinut paljon, mutta ilmastoahdistus ei ole laantunut mihinkään – päinvastoin. Nyt haluan tehdä kansanedustajana kaikkeni sen eteen, että Suomi toimii vastuullisesti ja ottaa edelläkävijän roolin vastuullisessa ilmastopolitiikassa. Liian iso osa päättäjistä vähättelee asiaa ja suhtautuu ilmastonmuutokseen asiana, jolle ei mahdeta mitään. Tai vaihtoehtoisesti heiltä puuttuu tahto tehdä riittäviä toimia. Toivonkin, että ne päättäjät laitetaan vaihtoon, jotka eivät ota lasten, nuorten ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta vakavasti. Päättäjillämme on velvollisuus toimia sen eteen, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään kaikki mahdollinen.

Ilmastolle haitalliset tuet on leikattava ja ne rahat on panostettava koulutukseen. Kaivoslaki on uudistettava, jotta kaivosjätit kantaisivat vastuuta ympäristöstä. Avohakkuut valtion mailla on lopetettava ja hakkuumäärille on säädettävä vuosittaiset enimmäismäärät, jotta hiilinielumme säilyvät riittävinä. Polttomoottoriautoista on asteittain luovuttava lähivuosikymmenten aikana. Tarvittavia toimia on lukuisia, mutta pelkään että poliittista tahtoa ei löydy, ellei vaaleissa mullisteta päättäjien sukupolvea kertaheitolla. Lapset, nuoret ja tulevat sukupolvet sekä ilmasto tarvitsevat päättäjiksi puolustajiansa.

Jos se olisi minusta tai nykyisestä Vihreiden valtuustoryhmästä kiinni, Finnpulp ei rantautuisi Sorsasaloon. Valitettavasti Kuopion valtuuston enemmistö ei ole samalla kannalla. Toivonkin, että hanke raukeaa omaan järjettömyyteensä. Kuopion on mahdollista saada tuloja ja työllisyyttä myös vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen.