Kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että tällä hetkellä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ääni ei kuulu riittävästi valtuustoissa eikä siten myöskään näy kunnan päätöksenteossa.  Johtuuko tämä siitä, että nuorilla aikuisilla ei ole aikaa tai intoa hoitaa yhteisiä asioita? Vai eivätkö nuoret osaa pitää puoliaan valtuustosaleissa? Tilastot kuitenkin näyttävät, että nuoret eivät ole saaneet vaaleissa riittävää kannatusta saadakseen riittävää edustusta valtuustoihin.

Taustavaikuttajissa nuoria kuitenkin riittää. Esimerkiksi viime kuntavaaleissa Vihreiden listalla neljä alle 29-vuotiasta nuorta sai yli 150 ääntä, mutta vain yksi pääsi Kuopion valtuustoon. Nuorille on selvästi kysyntää, nyt sen enää tarvitsee tulla todeksi myös äänestyskopeissa. Nyt äänestäjiltä tarvitaan rohkeutta osoittaa luottamusta nuorille ehdokkaille.

Mitä nuoret valtuutetut sitten tekisivät niin eri tavalla, kuin nykyiset päättäjät? Me kuntalaiset tarvitsemme mukaan sen tuntuman ja kokemuksen, joka nuorilla on heitä itseään ja läheisiään koskevista kunnan asioista. Valtuutettujen ikä- ja sukupuolijakauman tulisi edustaa kuntalaisia. Tätä emme saavuta äänestämällä aina samoja, tuttuja ja kokeneita päättäjiä. Valtuustoihin tarvitaan sopivassa suhteessa kokemusta, eri alojen osaamista ja tuoreita ajatuksia.

Valtuustoissa ja lautakunnissa tulee luoda lisää mahdollisuuksia kuopiolaisille. Jos päättäjät eivät nosta lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään vaikuttavia asioita esille päätöksenteossa, ne jäävät helposti vaille käsittelyä. Jos kukaan ei korosta lähipuistojen kunnossapidon merkitystä, jäävätkö ne joillakin asuinalueilla rapistumaan? Jos kukaan ei huomaa puhua siitä, että leikkipuistoihin tulee päästä talvella myös vaunuilla ja rattailla, joudumme kömpimään kinosten yli tai kääntymään lumikasan kohdalla takaisin kotiin.

Valtuutetun tärkeimpiä ominaisuuksia on aidosti kuunnella kuntalaisia heille tärkeissä asioissa ja pyrkiä lisäämään kuntalaisten mahdollisuuksia hyvään elämään. Kunnissa tulee tehdä päätöksiä, joiden myönteiset vaikutukset näkyvät konkreettisesti kuntalaisten arjessa. Valtuutetuilta vaaditaan myös rohkeutta tehdä päätöksiä, joiden myönteiset vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.