VEERA WILLMAN

Ilmaston puolustaja

114

 

VEERA WILLMAN
Ilmaston puolustaja
114

 

 

 TUTUSTU

VAALIKONE-

VASTAUKSIIN 

Eduskuntavaalit 2019

 

Olen ehdolla eduskuntaan Savo-Karjalan vaalipiiristä numerolla 114. Tervetuloa mukaan kampanjaani! Tukiryhmä löytyy Facebookista nimellä Veera Willman eduskuntaan 2019.

Eduskuntaan tarvitaan lisää nuoria ja naisia. Herrojen eturyhmäpolitiikan tilalle tarvitaan nykyisistä ja tulevista sukupolvista aidosti välittäviä päättäjiä. Lapset, nuoret ja tulevat sukupolvet tarvitsevat päättäjiksi mahdollisuuksiensa puolustajia.

 

Tue kampanjaa

 

 

 

 UUSIMMAT

KUULUMISET

FACEBOOKISSA 

 

 

Perhevapaiden kustannukset on tasattava

Naisten työllistymisen haasteet ja pätkätyöt ovat Suomessa suuri ongelma. Nainen nähdään liian usein riskirekrytointina, joka jätetään tekemättä. Eduskunnassa tulen edistämään sitä, että naisten työmarkkina-asema, naisvaltaisten alojen kilpailukyky ja vanhempien tasa-arvo paranevat sillä, että perhevapaiden kustannukset tasataan kaikkien työnantajien kesken.

On oleellista huomata, että työnantajat ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa sen suhteen, kuinka monen perhevapaiden kustannukset kullekin työnantajalle tulee maksettavaksi. Ei ole oikein yrityksiä kohtaan, että ne joutuvat maksumiehiksi työntekijän saadessa perheenlisäystä, mutta kaikkein eniten tilanteessa väärin on se, että työntekijöitä syrjitään oletusten perusteella.

Koulutuksen yhdenvertaisuus on turvattava

Koulutukseen tulee panostaa, ei riitä että siitä ei leikata enää. Meillä ei ole varaa olla investoimatta koulutukseen merkittävästi – varhaiskasvatuksesta lähtien. Perheen koulutus- tai tulotaso ei saa määrittää sitä, millaista koulutus- ja elintasoa perheen lapsi tai nuori voi tavoitella. Toisen asteen oppimateriaalikustannukset tai laitehankinnat eivät saa olla este lukioon tai ammattikouluun osallistumiselle. Varhaiskasvatus on tutkitusti tärkeä pohja lapsen koulutiellä ja mahdollisuus siihen on turvattava kaikille lapsille läpi Suomen. Tieteelle ja tutkimukselle on turvattava riittävä rahoitus – niitä tarvitaan kestävän politiikankin toteuttamiseen.

Politiikassa siirryttävä ilmastopuheista ilmastotekoihin

Nyt on pakko toimia, sillä ilmastonmuutos ei odota. Meillä on velvollisuus tehdä päätöksiä, jotka turvaavat hyvän elämän mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ilman puhdasta ja turvallista elinympäristöä emme voi niin tehdä. Asiantuntijoita on kuunneltava ja toimia on suunnattava aidosti vaikuttaviin asioihin. Ympäristölle haitallisista tuista on luovuttava.